Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:
1.1 De deelnemer neemt deel aan een yoga les geheel op eigen risico.
1.2 Andrea Prana is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.


2. Lidmaatschap en betaling:
2.1 De deelnemer dient vooraf (of uiterlijk de eerste week na de start van de lessen) te betalen voor de yoga lessen waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven.
2.2 De yoga lessen zijn niet overdraagbaar.
2.3 Indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de betaalde periode, indien mogelijk.


3. Lessen afzeggen en inhalen:
3.1 Lessen moeten uiterlijk 12 uur voor het tijdstip van de les geannuleerd worden. Afmeldingen binnen 12 uur worden in rekening gebracht.
3.2 Wanneer een deelnemer wegvalt in de les waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld blijft de vergoeding zoals afgesproken.
3.3 Bevriezen van de lessen is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is, dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken.
3.4 Om lessen in te halen wordt een lesperiode niet verlengd.


4. De yoga zaal:
4.1 Het dragen van schoeisel in de yoga zaal is niet toegestaan.
4.2 Tijdens de les draag je gemakkelijke kleding en eventueel doe je sieraden af.
4.3 Draag geen parfums, oliën of een geur die storend kan zijn voor anderen.
4.4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een yoga mat en eventueel een dekentje.
4.5 Mobiele telefoons zijn niet toegestaan tijdens de les. Deze staan uit of op vliegtuigstand.
4.6 Tijdens de les blijft de deelnemer bij zichzelf en haalt andere deelnemers niet uit zijn/haar concentratie.


5. Drinken en eten:
5.1 In de yoga zaal is het niet toegestaan om te eten.
5.2 Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.


6. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen:
6.1 Op feestdagen zullen er geen lessen zijn.
6.2 De vakanties worden voorafgaand aan de lesperiode doorgegeven.
6.3 Mochten er lessen uitvallen vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zullen de lessen worden verlengd met het aantal weken dat er geen les gegeven kan worden.


7. Vertrouwelijkheidsverklaring:
7.1 Andrea Prana verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
7.2 Andrea Prana gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van deelnemers in het kader van het volgen van yoga lessen.
7.3 De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn.
7.4 Andrea Prana bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
7.5 Deelnemers hebben altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.